Naudodamiesi www.skelbimams.lt skelbimų portalu, sutinkate su žemiau išvardintomis taisyklėmis:

• Draudžiama talpinti skelbimus, kurių turinys, siūlomos paslaugos ar parduodamos prekės pažeistų LR įstatymus, ar neatitiktų etikos ir moralės normų.

• Draudžiama skelbimuose nurodyti trečiųjų šalių kontaktus, ar realybės neatitinkančią informaciją.

• Draudžiama talpinti trečiųjų šalių nuotraukas ir paveikslėlius.

• Skelbimams.lt administracija pasilieka teisę pašalinti taisyklių neatitinkantį skelbimą, be išankstinio įspėjimo.

• Vartotojai, pakartotinai ar piktybiškai pažeidžiantys Skelbimams.lt portalo taisykles, gali būti pašalinami iš sistemos be išankstinio įspėjimo.

• Skelbimams.lt skelbimų portale talpinti skelbimus gali visi užsiregistravę ir prisijungę vartotojai.

• Skelbimams.lt administracija neprisiima atsakomybės, už vartotojų publikuojamą turinį.

• Aptikus taisyklių neatitinkantį skelbimą, prašome pranešti Skelbimams.lt portalo administracijai., kontaktuose nurodytais būdais.

• Skelbimai, kurie nėra naujinami ilgiau nei 3 mėnesius, yra šalinami iš Skelbimams.lt portalo duomenų bazės.

 
 

« Atgal
« Į pradžią

Kontaktai

email  info@skelbimams.lt

Administracijos darbo laikas:
I-V: 9:00 - 16:00
VI:  nedirbame
VII: nedirbame

Dalinkitės socialiniame tinkle