• Skelbimams.lt teikia tik technines priemones informacijos (skelbimų ir komentarų) patalpinimui interneto tinklalapyje.

• Skelbimams.lt nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

• Skelbimams.lt atsako tik už informacijos, pateiktos skelbime, techninį patalpinimą į Skelbimams.lt duomenų bazę, jeigu talpinamas skelbimas atitinka Skelbimams.lt portale nurodytus taisyklių reikalavimus.

• Skelbimams.lt neatsako už skelbimuose pateikiamos informacijos neatitikimą ir turinį.

• Skelbimams.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose rastos informacijos naudojimo.

• Skelbimams.lt negarantuoja, kad skelbimai bus ištrinti iš Skelbimams.lt duomenų bazės, vartotojo nustatytą dieną.

• Skelbimams.lt neatsako dėl portalo veiklos sutrikimo ar nuostolių vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Skelbimams.lt negali kontroliuoti, įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti (ar tęsti) Skelbimams.lt portalo veiklos.

• Skelbimams.lt neatsako už skelbimo turinio atnaujinimą.

• Skelbimams.lt neįsipareigoja trinti skelbimus iš duomenų bazės, kurių galiojimo terminas pasibaigė.

• Skelbimams.lt neatsako už komentarų, esančių skelbimuose, turinį.

 
 

« Atgal
« Į pradžią

Kontaktai

email  info@skelbimams.lt

Administracijos darbo laikas:
I-V: 9:00 - 16:00
VI:  nedirbame
VII: nedirbame

Dalinkitės socialiniame tinkle